BHP

Istota szkoleń z zakresu BHP
Istota szkoleń z zakresu BHP

Istota szkoleń z zakresu BHP

Jak powszechnie wiadomo szkolenie z zakresu BHP, czyli bezpieczeństwa i higieny pracy są obowiązkowe. Pracodawca musi zatrudnić wykwalifikowaną pod kątem BHP osobę, która to przeprowadzi takie szkolenie dla wszystkich pracowników. Co bardzo ważne, każdy szkolenie z zakresu BHP musi zaliczyć.